Clo a DPH 2021

Nákupy v číně 7 dní doprava

Pozor ZMĚNA v platbě CLA a DPH

Původní termín (1.leden 2020), od kterého se mělo začít platit CLO a DPH i pro malé zásilky z Číny, se posouvá o půl roku. Evropská komise kvůli epidemii koronaviru posunula účinnost směrnice, která stanovuje podmínky dovozu zásilek. Nový termín je tedy 1. červenec 2021!

Díky dosavadní výjimce jsou malé zásilky v hodnotě do 22 eur osvobozeny od DPH. Od 1. července 2021 se tato výjimka ruší a to v celé Evropské unii. Důvodem je srovnání konkurence mezi dodavateli z EU i ze třetích zemí.

Konec osvobození od DPH znamená, že se na všechny zásilky bude vztahovat celní deklarace. V celním řízení se můžete nechat zastupovat přepravní společností (placená služba), nebo si vše vyběhat sami. Poplatek za zastoupení v celním řízení je například u České pošty stanoven na 200 Kč.  Tento poplatek se připočítává do základu pro výpočet DPH.

Do základu pro výpočet sazby DPH tedy patří:

 • vlastní hodnota zboží
 • poplatek za celní deklaraci
 • clo, pokud je vyměřeno – pouze u zboží v hodnotě nad 150 eur
 • poštovné

Příklad: Je objednané zboží v hodnotě 15 euro (cca 405 Kč), poštovné je zdarma, zastupování Českou poštou činí 200 Kč. Základ DPH je tedy 405 Kč + 200 Kč. DPH z částky 605 Kč je 127 Kč. Celková částka za zboží je tedy v tomto případě 732 Kč.

Jak probíhá celní řízení

Celní úřad vás písemně obeznámí se zadržením zásilky dopisem „Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí“. Součástí tohoto dopisu je: žádost o elektronickém zasílání, fotografie zadrženého balíčku, dokument „Důvody dovozu“ a v případě, že se necháte zastupovat Českou poštou, tak i Plná moc (někdy se stane, že není součástí dopisu, ale je ke stažení na internetu).

Nejjednodušší cesta, jak celním řízení rychle projít, je nechat se zastupovat Českou poštou. K vyřešení věci je potřeba dát dohromady tyto informace a doklady:

 • skladové číslo: číslo pod kterým je balíček uskladněn na celním úřadě – naleznete ho v dokumentech, které vám přišly z úřadu
 • podací číslo: číslo objednávky, které máte na svém účtu na Aliexpress – jedná se o order ID
 • vyplněnou plnou moc
 • doklad o druhu a ceně zboží: nejjednodušší cesta je udělat printscreen ve svém účtu na Aliexpress, tak aby byl vidět název zboží, jeho cena a adresa příjemce
 • doklad o platbě: výpis z účtu – printscreen, kde lze vidět uskutečněnou transakci

Následně zašlete e-mail (nebo dopis) na adresu: [email protected] (nebo Pošta Praha 120, odbor celní deklarace, Plzeňská 139, 150 00 Praha). Do předmětu uvedete skladové a podací číslo, do přílohy přiložíte plnou moc, doklad o druhu a ceně zboží a doklad o platbě. Do textu e-mailu či dopisu stačí napsat:

 • co zásilka obsahuje
 • o jaké zboží se jedná
 • typ a materiál
 • že je zboží pro osobní potřebu
 • že se jedná o zboží neobchodního charakteru

Variantou, jak se vyhnout placení DPH, je objednat zboží ze skladu v EU.

AliExpress ze skladu EU

Do konce roku 2020 platí stále současná pravidla:

 • zásilka do 22 eur = bez DPH a bez cla
 • zásilka od 22 eur do 150 EUR = s DPH a bez cla.
 • zásilky nad 150 EUR = s DPH i se clem (nutná celní deklarace)

CHCETE JEŠTĚ VÍCE POZNAT ALIEXPRESS?

 

Přejít na AliExpress a začít nakupovat >>

Nákupy v číně 7 dní doprava